Humboldt Logo

"Tiểu thuyết xuất hiện tại nam kỳ"

Show full item record

Title: "Tiểu thuyết xuất hiện tại nam kỳ"
Author: Schafer, John C.; Thế Uyên
Abstract: Mãi cho đến những năm cuối của thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 các nhà văn học sử Việt Nam, phần đông là người Bắc, đều cho rằng tiểu thuyết bắt đầu ở miền Bắc với Tố tâm của Hoàng Ngọc Phách và Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật. Cả hai tác phẩm này đều được xuất bản vào năm 1925. Hai tác giả của bài nghiên cứu này, xuất bản vào năm 1993, giải thích rằng tiểu thuyết thật sự đã xuất hiện trước ở miền Nam, trong vùng thuộc địa của người Pháp gọi là Cochinchina. Họ bàn đến các tác phẩm của những tiểu thuyết gia đầu tiên - Trần Chánh Chiếu, Trương Duy Toản, và Hồ Biểu Chánh – nhất là tiểu thuyết Ai làm được của Hồ biểu Chánh, xuất bản vào năm 1912. Theo hai nhà nghiên cứu này, Schafer và Thế Uyên, những nhà văn Nam bộ này đáng được nhìn nhận là những tiểu thuyết gia đầu tiên của Viêt Nam.
Description: This article is a Vietnamese translation of "The Novel Appears in Cochinchina" which is also available in Humboldt Digital Scholar.
URI: http://hdl.handle.net/2148/972
Date: 1994

Files in this item

Files Size Format View
tieu thuyet xuat hien.pdf 2.084Mb PDF Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Submit your Scholarship