Humboldt State University

Login

Schafer, John C.

 
 

Recent Submissions

 • Schafer, John C. (Journal of Vietnamese Studies, 2018)
  This article describes Ngô Kha, a teacher, poet, army officer, and anti-government activist from Huế who was seized by undercover policemen in February, 1973, and never seen again. It describes his teaching, writing, ...
 • Schafer, John C.; Thế Uyên (Hợp lưu [Convergence], 1994)
  Mãi cho đến những năm cuối của thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 các nhà văn học sử Việt Nam, phần đông là người Bắc, đều cho rằng tiểu thuyết bắt đầu ở miền Bắc với Tố tâm của Hoàng Ngọc Phách và Quả dưa đỏ của Nguyễn ...
 • Schafer, John C.; Cao Thị Như Quỳnh (Văn Học, 1996)
  Tiểu thuyết đã xuất hiện tại miền Nam Việt Nam trước khi Hoàng Ngọc Phách xuất bản quyển Tố Tâm tại Hanoi năm 1925 (Xin xem bài “Tiểu thuyết xuất hiện tại Nam Kỳ” của John C. Schafer và Thế Uyên). Tuy nhiên tác phẩm này ...
 • Schafer, John C. (Viet Nam War Generation Press, 2002-08)
  During the Second Indochina War, Nguyễn Minh Châu (1930-1989), a Communist Party member and writer for the army, wrote short stories and novels according to the dictates of socialist realism—works which glorified the ...
 • Schafer, John C. (The Regents of the University of California, 2010)
  In this article I investigate notions of womanhood in Vietnam by examining an autobiography by Lê Vân, a well-known actress. My approach, taken from literary studies, is intertextual: It assumes that in telling their life ...